KONTAKT

e-post: rabalderdans(at)dansit.no
mobil: 932 82 940 (Andrea) / 93260291 (Ingeborg)


Rabalderdans driftes av:
DansiT - Koreografisk senter

Rabalderdans er støttet av: 
BOOK OSS!

Rabalderdans kan bookes til eventer, eksempelvis festivaler, karneval og andre barnearrangementer. Vi kan også komme på besøk til barnehager eller idrettslag i forbindelse med allidrett for de yngste.

Rabalderdans tilbyr også kurs i kreativ dans for barn for pedagoger.

Ta kontakt med oss på rabalderdans(at)dansit.no /
932 82 940 (Andrea) for informasjon og priser

Barnedisco med Rabalderdans under Juba Juba 2015


Fagdag for barnehagelærere i samarbeid med Den Kulturelle Barnehagesekken