RABALDERDANS

Rabalderdans er et tilbud i kreativ dans og bevegelse for barn i barnehagealder.


Gjennom ledet improvisasjon og oppgaver utfolder vi oss til ulik musikk, leker med bevegelse og utforsker hva vi kan gjøre med kroppen. Bevegelse og dans - “kroppens språk” - er i fokus som samspill og lek.

Barna kan komme i vanlige klær som er lette å bevege seg i, og de må gjerne være barbente. Det er fint om de voksne er med og danser sammen med barna når det er plass til det.

Det er også lov å ta med barn som er yngre enn 2 år. Opplegget er ikke spesielt tilrettelagt for de minste, men mange kan ha glede av å være med allikevel. 

RABALDERDANS HAR 2 FASTE TILBUD I UKA:

ØSTBYEN/LADEMOEN: Tirsdager kl. 17.00 - 17.30 (2-6 år) 
Sted: Dansesalen på DansiT
Adr: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

KOLSTAD/SAUPSTAD: Torsdager kl. 17.00 - 17.30 (2-6 år)
Sted: Storstua på Huseby barneskole
Adr: Saupstadringen 16, 7078 Saupstad.

Dørene åpner kl 16.50 slik at dere har god tid til å komme dere inn. Dansen starter kl. 17.00, og varer i 30-40 min.

NB: Vi kutter ut frileken i forkant av dansen. Prøv å kom tidlig hvis barnet ditt trenger litt tid til å venne seg rommet, mens hvis du har et veldig trygt eller viltert barn kan det være best å komme ganske presis.

Plasser reserveres via EVENTBRITE - se vår påmeldingsside for instruksjoner.

Les også vår foreldreguide for mer informasjon om dansen.

Les om pedagogene på vår pedagogside.

Rabalderdans starter opp i uke 35!

VIKTIG - SMITTEVERNSTILTAK:

- Vær hjemme om du er syk: Hold deg hjemme dersom du eller barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjoner (som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand).
- Reserver plass til alle: Vi har en grense på maks 20 personer i rommet. De voksne må også reservere plass til seg selv.
- Håndhygiene: Alle må vaske hender eller bruke antibac før de kommer inn i salen.
- Avstand: Hver familie/kohort må holde minimum 1m avstand til de andre. De voksne må passe på at barna ikke kommer for nær pedagogen, andre voksne, eller hverandre.
- Varsle om smitte: Varsle Rabalderdans dersom du får påvist korona og har vært på Rabalderdans innen 10 dager før symptomene meldte seg.

IMPORTANT - INFECTION MEASURES:


- Stay at home if you are ill: Stay at home if you or your child have symptoms of respiratory infection (such as fever, sore throat, runny nose, cough or reduced general condition).
- Reserve a place for everyone: We have a limit of max. 20 people in the room. The adults must also reserve a place for themselves.
- Hand hygiene: Everyone must wash their hands or use antibac before entering the room.
- Distance: Each family / cohort must keep a minimum distance of 1m to the others. The adults must make sure that the children do not get too close to the educator, other adults, or each other.
- Notify about infection: Notify Rabalderdans if you are diagnosed with corona and have been to Rabalderdans within 10 days before the symptoms appeared.