PEDAGOGER


Ingeborg Dugstad Sanders 
(Administrasjon og økonomi, ansvarlig for Rabalderdans)

Ingeborg er utdannet dansekunstner fra Laban Centre i London, har praktisk-pedagogisk utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo og er Certified Movement Analyst fra LIMS i New York. Ingeborg er ansatt som kuraterende produsent og produksjonsansvarlig i DansiT, og som kunstnerisk leder og pedagog i Danselaboratoriet. I tillegg jobber hun freelance som danser, koreograf og pedagog i ulike prosjekter.

Svetlana Stokke 
(Aministrasjon, ansvarlig for Babykontakt)

Svetlana er utdannet danser, dansepedagog og danseterapeut fra St. Petersburg Statlige Kunst- og Kulturuniversitet og A.I. Herzen Pedagogiske Universitet, og har videreutdannelse i Kunst- og uttrykksterapi ved Høyskolen i Sørøst-Norge. Svetlana er ansatt som dansepedagog i Trondheim Kommunale Kulturskole, i tillegg til freelancevirksomhet som pedagog, koreograf og danser.

 Betty Nilsen
(Administrasjon)

Betty har en praktisk-teoretisk mastergrad om økoscenografi i Drama og teater ved NTNU. Hun har produsenterfaring blant annet fra devised barne – og ungdomsteater, og er ellers en danseglad fargeklatt med stor kjærlighet for bevegelse og musikk. Betty utfolder seg også musikalsk gjennom bandet Klara.


Anna Thu Schmidt

Anna er utdannet dansepedagog fra ArtEZ Institute for den kunsten Arnhem (NL),  og har mastergrad i dansevitenskap fra NTNU i Trondheim. Hun har også studert tradisjonell indonesisk dans, Simonson teknikk og Hatha Yoga. Anna er aktiv som dansekunstner og pedagog i Samtidsdans for voksne, ImproDans Trondheim, PRAXIS Trondheim, Danselaboratoriet og Zenit Yoga, og jobber freelance som danser, koreograf og pedagog i ulike prosjekter.

Jenneke de Beer

Gunhild Løhre

Gunhild er utdannet med en bachelor i utøvende dans fra Liverpool Institute For performing Arts (LIPA). Hun har nå base i Trondheim, hvor hun jobber freelance som utøvende og skapende dansekunstner og pedagog. Løhre har undervist ved mange institusjoner i og rundt Trondheim, er aktiv i PRAXIS Trondheim og med flere kunstneriske prosjekt.

Heidi Grøtte (permisjon)

Heidi er dansekunstner og dansepedagog med base i Trondheim. Hun er utdannet fra Norges Dansehøyskole i 2014 med en bachelor i dans med pedagogikk. Heidi har undervist ved flere danseskoler og institusjoner i Trondheim, Oslo og Røros. Hun har også har jobbet med egne prosjekter og produsert flere forestillinger, og har vært engasjert i ulike produksjoner.


Tidligere pedagoger: Marthe Aleksandra J. Aagesen, Kristin Similä, Line Fjørstad, Ann-Renate Vestbø, Elisabeth B. Asgrimplass, Marte Aspås Krog, Tonje Solemdal Hellem, Victoria Husby, Lena Ertsås Høyem, Hanne Konstad Aalberg, Hanne Gullvik, Nina Therese Aune, Maria Roisin Sundt.