søndag 23. august 2020

Rabalderdans høsten 2020

Endelig er vi klare til å starte! 

Vi har tilbud på samme dager som før, men starter 15 min tidligere på grunn av vask (smittevern):

ØSTBYEN/LADEMOEN: Tirsdager kl. 17.00 - 17.30 (2-6 år)
Sted: Dansesalen på DansiT - Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge
Adr: Strandveien 33, 7042 Trondheim.

KOLSTAD/SAUPSTAD: Torsdager kl. 17.00 - 17.30 (2-6 år)
Sted: Storstua på Huseby barneskole
Adr: Saupstadringen 16, 7078 Saupstad.

Dørene åpner kl 16.50 slik at dere har god tid til å komme dere inn. Dansen starter kl. 17.00, og varer i 30-40 min.

NB: Vi prøver å begrense frileken i forkant av dansen. Prøv å kom tidlig hvis barnet ditt trenger litt tid til å venne seg rommet, mens hvis du har et veldig trygt eller viltert barn kan det være best å komme ganske presis.

Billetter ligger nå ute på EVENTBRITE. Etttersom kapasiteten er redusert er det lurt å være rask på labben!

VIKTIG - SMITTEVERNSTILTAK:
- Vær hjemme om du er syk: Hold deg hjemme dersom du eller barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjoner (som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand).
- Reserver plass til alle: Vi har en grense på maks 20 personer i rommet. De voksne må også reservere plass til seg selv.
- Håndhygiene: Alle må vaske hender eller bruke antibac før de kommer inn i salen.
- Avstand: Hver familie/kohort må holde minimum 1m avstand til de andre. De voksne må passe på at barna ikke kommer for nær pedagogen, andre voksne, eller hverandre.
- Varsle om smitte: Varsle Rabalderdans dersom du får påvist korona og har vært på Rabalderdans innen 10 dager før symptomene meldte seg.

Les også gjerne vår foreldreguide med mer informasjon om hvordan dansen er lagt opp.

Vi gleder oss så masse til å danse med dere!

Foto: Arne Hauge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar